PRAKTICKÉ INFORMACE

Předprodej:
standard: 790 Kč 
VIP: 1590 Kč

VIP Pass obsahuje:

 • Vstup na slavnostní večer s přístupem do zvýšeného VIP sektoru
  v hale
 • Bezplatná konzumace ve VIP lounge s hvězdami Žebříku:

  pivo – Gambrinus 12°

  víno bílé, červené – Víno Mikulov, Vinařství Pavlov, Habánské sklepy a Chateau Bzenec

  víno šumivé – Bohemia Sekt

  nealko – cola, džus, voda z vodního baru …

  mošty a ovoce – Bohemia Apple

 • Parkování v areálu místa konání

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
 • doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
 • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
 • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

https://covid.gov.cz/situace/kultura/koncerty

NAVIGACE
DEPO2015, Presslova 14, Plzeň (GPS: 49.7388353N, 13.3827667E)

Kudy na Žebřík

MHD:
Trolejbusy č. 13, 10, 14 – zastávka U Radbuzy (trasa)

Autem:
příjezd od Prahy

Novinářské akreditace

E-mail: akreditace@anketazebrik.cz

Uzávěrka akreditací: 29. března 2024 – Pozdější žádosti nebudou brány na zřetel.

Podmínkou pro získání novinářské akreditace je doložení minimálně dvou zveřejněných článků, pozvánek a jiných materiálů o tomto ročníku ankety Žebřík.

Catering

Gastronomické služby v DEPO2015 zajišťuje Plzeň 2015 z.s.

Foto a video

V místě konání je povoleno fotografování profesionálním fotoaparátem pouze akreditovaným novinářům s platným fotopasem.

Do místa konání tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. Tolerované jsou pouze neprofesionální automatické fotoaparáty, v blízkosti pódií je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole bezpečnostní služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi „profesionální“, náleží výhradně bezpečnostní službě. Pořizování videozáznamů v místě konání je zakázáno. Výjimku tvoří předem akreditované filmové štáby. Každá osoba vstupující na akci souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého záznamu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s akcí, pořadatelem a jejich partnery.

Identifikační náramky

Každý návštěvník akce obdrží po předložení vstupenky identifikační náramek, který mu pracovník akce upevní na zápěstí. Tento náramek ho opravňuje ke vstupu do místa konání s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační náramek je nepřenosný, při poškození je zcela neplatný bez náhrady škody. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do místa konání i při namátkových kontrolách v rámci místa konání prokázat tímto náramkem bezpečnostní službě. V případě neplatného náramku či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup na akci, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z místa konání.

Zákazy

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do místa konání vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery ani profesionální fotoaparáty. Je zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamu a to i pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících. Rovněž není dovoleno vnášet do místa konání vlastní jídlo a nápoje.

ZTP

Pro držitele průkazu ZTP je umožněn vstup na akci s platnou vstupenkou a bude jim umožněn přístup do zvýšeného VIP sektoru v hlavním sále.