PRAVIDLA

Hlasování v prvním kole probíhá od 1. do 31. ledna a vzejde z něj pět nominovaných v každé z deseti kategorií.

Druhé kolo, které poběží od 1. do 29. února, určí pořadí na 1., 2. a 3. místě, a tedy držitele cen.

Nominovaní z prvního kola budou uveřejněni 1. února na www.anketazebrik.cz, v abecedním pořadí.

VYHLÁŠENÍ ANKETY ŽEBŘÍK

9. ŘÍJNA 2020, DEPO2015 PLZEŇ

Anketa je rozdělena do dvou hlavních částí: domácí část a zahraniční část

Každá z částí je rozdělena do deseti kategorií:
1)
SKUPINA; 2) ALBUM; 3) SKLADBA; 4) VIDEOKLIP; 5) ZPĚVÁK; 6) ZPĚVAČKA; 7) OBJEV; 8) AKCE; 9) FILM; 10) PRŮSER.

Domácí část je rozdělena do dvou hlasovacích kol:

  • základní kolo probíhá od 1.1.2020 – 31.1. 2020,
  • nominační kolo probíhá od 1.2.2020 – 29.2.2020.

Do hlasování v základním kole domácí části se hlasující může zapojit zasláním SMS ve tvaru:

ZB číslo kategorie D jméno příjmení nebo název
(příklad: ZB 5 D PETR NOVAK)

V zahraniční části zasláním SMS ve tvaru:

ZB číslo kategorie Z jméno příjmení nebo název
(příklad: ZB 2 Z SABOTAGE)

na telefonní číslo: 900 11 10 pro Českou republiku
a nebo na: 6661 pro Slovenskou republiku

V každé kategorii lze z jednoho telefonního čísla hlasovat pouze jednou. Cena jedné SMS zprávy je 10 Kč včetně DPH, ze Slovenska max. 0,501 € s DPH. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., infolinka 296 363 199. Všeobecné podmínky.

Vyplňte hlasovací formulář  na stránkách www.ireport.cz a odešlete.

Vygenerovaný kód potvrdíte SMS.

Od 1. 2. 2020 lze pomocí hlasovacího formuláře hlasovat pouze do zahraniční části.

V každé kategorii lze z jednoho telefonního čísla hlasovat pouze jednou. Cena jedné SMS zprávy je 10 Kč včetně DPH, ze Slovenska max. 0,501 € s DPH. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., infolinka 296 363 199. Všeobecné podmínky.

Zahraniční část není limitována kolem nominačním, lze v ní libovolně hlasovat od 1.1.2020 – 29.2.2020

Do domácí části můžete uvádět české, slovenské i zahraniční inteprety dlouhodobě působící v ČR a SR.

Anketa hodnotí rok 2019, proto je nejvhodnější uvádět alba, písně, klipy, filmy ad. z tohoto období, není to však striktní podmínkou.

 

Do nominačního kola domácí části postupuje vždy pět interpretů, kteří v základním kole získají nejvyšší počet hlasů.

Nominovaní budou uveřejněni 1. února na www.anketazebrik.cz, v abecedním pořadí.

Z nominačního kola vzejdou tři vítězové v každé kategorii, kteří obdrží nejvíce hlasů:
(1. místo – nejvyšší počet hlasů, 2. místo – druhý nejvyšší počet hlasů, 3. místo – třetí nejvyšší počet hlasů).

V druhém (nominačním) kole můžete hlasovat od 1. do 29. února

 

Všichni vítězové ankety budou zveřejněni 13. 3. 2020 na slavnostním vyhlášení hudebních cen Žebřík!

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

iREPORT s.r.o. se sídlem Řeznická 1891/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24760919, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172111 (dále jen pořadatel), je pořadatelem hudební ankety Žebřík (dále jen anketa).

Pro účely pořádání ankety vydává pořadatel tato pravidla ankety.

1. Harmonogram hlasování a soutěže:

Domácí část

1. kolo: 1.1.2020 (od 00:00 hod) – 31.1.2020 (do 00:00 hod) – základní kolo

2. kolo: 1.2.2020 (od 00:00 hod) – 29.2.2020 (do 00:00 hod) – nominační kolo

Zahraniční část

1.1.2020 (od 00:00 hod) – 29.2.2020 (do 00:00 hod)

2. Pravidla hlasování

2.1. Anketa je rozdělena do dvou hlavních částí: domácí část, zahraniční část. Každá z částí je rozdělena do deseti kategorií: 1) SKUPINA, 2) ALBUM, 3) SKLADBA, 4) VIDEOKLIP, 5) ZPĚVÁK, 6) ZPĚVAČKA, 7) OBJEV, 8) AKCE, 9) FILM, 10) PRŮSER. Domácí část je rozdělena do dvou hlasovacích kol: Základní kolo probíhá od 1.1.2020 (od 00:00 hod) – 31.1. 2020 (do 00:00 hod), nominační kolo probíhá od 1.2.2020 (od 00:00 hod) – 29.2.2020 (do 00:00 hod). Zahraniční část není limitována kolem nominačním, lze v ní libovolně hlasovat od 1.1.2020 (od 00:00 hod) – 29.2.2020 (do 00:00 hod).

2.2. Do hlasování v základním kole domácí části se hlasující může zapojit zasláním SMS ve tvaru ZB číslo kategorie D jméno příjmení nebo název (příklad: ZB 5 D PETR NOVAK), nebo vyplněním hlasovacího formuláře na stránkách www.ireport.cz a odesláním vygenerovaného kódu pomocí SMS. V zahraniční části zasláním SMS ve tvaru ZB číslo kategorie Z jméno příjmení nebo název (příklad: ZB 2 Z SABOTAGE), nebo vyplněním hlasovacího formuláře na stránkách www.ireport.cz a odesláním vygenerovaného kódu pomocí SMS na telefonní číslo 900 11 10, ze Slovenska na telefonní číslo 6661. V každé kategorii lze z jednoho telefonního čísla hlasovat pouze jednou. Cena jedné SMS zprávy je 10 Kč včetně DPH, ze Slovenska max. 0,501 € s DPH. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., infolinka 296 363 199.

2.3. O pořadí v jednotlivých kategoriích rozhodnou hlasující pomocí SMS hlasování, a to vždy v období určených pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu SMS hlasování. SMS hlasy se odevzdávají jednotlivým interpretům. SMS hlasy v jednotlivých kolech se sčítají. V případě rovnosti hlasů v některém z kol rozhodne o postupujících Pořadatel soutěže.

2.4. Do nominačního kola domácí části postupuje vždy pět interpretů, kteří v základním kole získají nejvyšší počet SMS hlasů. Nominovaní budou uveřejněni 1. února na stránkách www.ireport.cz, v abecedním pořadí. Z nominačního kola vzejdou tři vítězové v každé kategorii, kteří obdrží nejvíce hlasů (1. místo – nejvyšší počet hlasů, 2. místo – druhý nejvyšší počet hlasů, 3. místo – třetí nejvyšší počet hlasů). Všichni vítězové ankety budou zveřejněni 13. 3. 2020 na slavnostním vyhlášení hudebních cen Žebřík.

2.5. Do hlasování v nominačním kole domácí části se hlasující může zapojit zasláním SMS ve tvaru ZB číslo kategorie D číslo nominovaného (příklad: ZB 5 D 1), u zveřejněných nominací je u každé nominace napsán správný vzor hlasovací SMS (hlasovací formulář v nominačním kole neplatí pro domácí část, hlasy zaslány pomocí hlasovacího formuláře, do domácí části, nebudou moci být započítány při konečném sčítání hlasů). V zahraniční části zasláním SMS ve tvaru ZB číslo kategorie Z jméno příjmení nebo název (příklad: ZB 2 Z SABOTAGE), nebo vyplněním hlasovacího formuláře na stránkách www.ireport.cz a odesláním vygenerovaného kódu pomocí SMS na telefonní číslo 900 11 10, ze Slovenska na telefonní číslo 6661. V každé kategorii lze z jednoho telefonního čísla hlasovat pouze jednou. Cena jedné SMS zprávy je 10 Kč včetně DPH, ze Slovenska max. 0,501 € s DPH. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., infolinka 296 363 199.

3. Všeobecné podmínky

3.1. Každý účastník hlasování uděluje poskytnutím informací o svém jménu, příjmení, adrese bydliště, telefonním čísle, emailu a dalších údajů (dále jen osobní údaje) pořadateli soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v soutěži, jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele a jeho obchodních partnerů.

3.2. Hlasující zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem hlasování pro další obchodní a marketingové účely.

3.3. Pořadatel hlasování si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla hlasování, případně hlasování zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání hlasování.

3.4. Pořadatel hlasování má výhradní právo definitivního rozhodnutí v případě sporných záležitostí, s čímž účastník hlasování výslovně souhlasí.

3.5. Pořadatel hlasování je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v hlasování a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s hlasováním spojené. Provozovatel hlasování má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z hlasování v případě, že by takový účastník porušoval pravidla hlasování, v rámci hlasování jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele hlasování anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky k průběhu hlasování lze pořadateli hlasování zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení příslušného kola hlasování. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele hlasování o námitce je konečné.

3.6. Pořadatel hlasování si vyhrazuje právo vyřadit z ankety interprety propagující rasismus, nacismus, fašismus, antisemitismus, protizákonné, extrémně náboženské, politické a protispolečenské postoje.

3.7. Odpovědi na případné dotazy získá každý soutěžící na emailové adrese: office@ireport.cz

3.8. Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání hlasování zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele hlasování (www.anketazebrik.cz) a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele soutěže.

V Praze dne 27.03.2019

VYHLÁŠENÍ ANKETY ŽEBŘÍK

9. ŘÍJNA 2020, DEPO2015 PLZEŇ