PRAVIDLA

Hlasování v prvním kole probíhá od 1. do 31. ledna a vzejde z něj pět nominovaných v každé z devíti kategorií.

Druhé kolo, které poběží od 1. do 29. února, určí pořadí na 1., 2. a 3. místě, a tedy držitele cen.

Nominovaní z prvního kola budou uveřejněni 1. února na www.anketazebrik.cz, v abecedním pořadí.

VYHLÁŠENÍ ANKETY ŽEBŘÍK

1. DUBNA 2022, DEPO2015 PLZEŇ

Anketa je rozdělena do dvou hlavních částí: domácí část a zahraniční část

Každá z částí je rozdělena do devíti kategorií:
1)
SKUPINA; 2) ALBUM; 3) SKLADBA; 4) VIDEOKLIP; 5) ZPĚVÁK; 6) ZPĚVAČKA; 7) OBJEV; 8) AKCE; 9) FILM.

Domácí část je rozdělena do dvou hlasovacích kol:

  • základní kolo probíhá od 1.1.2024 – 31.1. 2024,
  • nominace probíhá od 1.2.2024 – 29.2.2024.


Do domácí části můžete uvádět české, slovenské i zahraniční interprety dlouhodobě působící v ČR a SR.

Anketa hodnotí uplynulý rok, proto je nejvhodnější uvádět alba, písně, klipy, filmy ad. z tohoto období, není to však striktní podmínkou.

Do hlasování v základním kole domácí části se hlasující může zapojit zasláním SMS ve tvaru:

ZB číslo kategorie D jméno příjmení nebo název
(příklad: ZB 5 D PETR NOVAK)

V zahraniční části zasláním SMS ve tvaru:

ZB číslo kategorie Z jméno příjmení nebo název
(příklad: ZB 2 Z SABOTAGE)

na telefonní číslo: 900 11 15 pro Českou republiku
a nebo na: 6661 pro Slovenskou republiku

V každé kategorii lze z jednoho telefonního čísla hlasovat pouze jednou. Cena jedné SMS zprávy je 15 Kč včetně DPH, ze Slovenska 0,80 € s DPH. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., infolinka 296 363 199. Všeobecné podmínky.

SMS nominací se zasílají na telefonní číslo 900 11 15, ze Slovenska na telefonní číslo 6661. V každé kategorii lze z jednoho telefonního čísla hlasovat pouze jednou. Cena jedné SMS zprávy je 15 Kč včetně DPH, ze Slovenska 0,80 € s DPH. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., infolinka 296 363 199.

Vyplňte hlasovací formulář  na stránkách www.ireport.cz a odešlete.

Vygenerovaný potvrzovací kód odešlete SMS zprávou na uvedené číslo. Po jeho odeslání ve správném tvaru vám přijde zpět potvrzení o hlasování.

Hlasovací formulář na stránkách www.ireport.cz slouží pouze pro hlasování v základním kole (pro domácí i zahraniční část).

V rámci nomina přes hlasovací formulář hlasovat nelze a o nominovaných se hlasuje prostřednictvím SMS zpráv.


V každé kategorii lze z jednoho telefonního čísla hlasovat pouze jednou. Cena jedné SMS zprávy je 15 Kč včetně DPH, ze Slovenska 0,80 € s DPH. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., infolinka 296 363 199. Všeobecné podmínky.

SMS nominací se zasílají na telefonní číslo 900 11 15, ze Slovenska na telefonní číslo 6661. V každé kategorii lze z jednoho telefonního čísla hlasovat pouze jednou. Cena jedné SMS zprávy je 15 Kč včetně DPH, ze Slovenska 0,80 € s DPH. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., infolinka 296 363 199.

Do domácí části můžete uvádět české, slovenské i zahraniční interprety dlouhodobě působící v ČR a SR.

Anketa hodnotí uplynulý rok, proto je nejvhodnější uvádět alba, písně, klipy, filmy ad. z tohoto období, není to však striktní podmínkou.

 

Do nominací domácí i zahraniční části postupuje vždy pět interpretů, kteří v základním kole získají nejvyšší počet hlasů.

Nominovaní budou uveřejněni 1. února na www.anketazebrik.cz, v abecedním pořadí.

Z nominací vzejdou tři vítězové v každé kategorii, kteří obdrží nejvíce hlasů:
(1. místo – nejvyšší počet hlasů, 2. místo – druhý nejvyšší počet hlasů, 3. místo – třetí nejvyšší počet hlasů).

V druhém (nominačním) kole můžete hlasovat od 1. do 29. února

 

Všichni vítězové ankety budou zveřejněni 5. 4. 2024 na slavnostním vyhlášení hudebních cen Žebřík!

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

iREPORT s.r.o. se sídlem Řeznická 1891/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24760919, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172111 (dále jen pořadatel), je pořadatelem hudební ankety Žebřík (dále jen anketa).

Pro účely pořádání ankety vydává pořadatel tato pravidla ankety.

 

1. Harmonogram hlasování a soutěže:

Domácí část i zahraniční část

1. kolo: 1.1.2024 – 31.1.2024 – základní kolo

2. kolo: 1.2.2024 – 29.2.2024 – nominace

 

2. Pravidla hlasování

2.1. Anketa je rozdělena do dvou hlavních částí: domácí část, zahraniční část. Každá z částí je rozdělena do devíti kategorií:
1) SKUPINA, 2) ALBUM, 3) SKLADBA, 4) VIDEOKLIP, 5) ZPĚVÁK, 6) ZPĚVAČKA, 7) OBJEV, 8) AKCE, 9) FILM.
Domácí i zahraniční část je rozdělena do dvou hlasovacích kol: Základní kolo probíhá od 1.1.2024 – 31.1. 2024, nominace probíhají od 1.2.2024 – 29.2.2024 .

2.2. Do hlasování v základním kole domácí části se hlasující může zapojit zasláním SMS ve tvaru ZB číslo kategorie D jméno příjmení nebo název (příklad: ZB 5 D PETR NOVAK), nebo vyplněním hlasovacího formuláře na stránkách www.ireport.cz a odesláním vygenerovaného kódu pomocí SMS. V zahraniční části zasláním SMS ve tvaru ZB číslo kategorie Z jméno příjmení nebo název (příklad: ZB 2 Z SABOTAGE), nebo vyplněním hlasovacího formuláře na stránkách www.ireport.cz a odesláním vygenerovaného kódu pomocí SMS na telefonní číslo 900 11 15, ze Slovenska na telefonní číslo 6661. V každé kategorii lze z jednoho telefonního čísla hlasovat pouze jednou. Cena jedné SMS zprávy je 15 Kč včetně DPH, ze Slovenska 0,80 € s DPH. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., infolinka 296 363 199.

2.3. O pořadí v jednotlivých kategoriích rozhodnou hlasující pomocí SMS hlasování, a to vždy v období určených pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu SMS hlasování. SMS hlasy se odevzdávají jednotlivým interpretům. SMS hlasy v jednotlivých kolech se sčítají. V případě rovnosti hlasů v některém z kol rozhodne o postupujících Pořadatel soutěže.

2.4. Do nominací domácí i zahraniční části postupuje vždy pět interpretů, kteří v základním kole získají nejvyšší počet SMS hlasů. Nominovaní budou uveřejněni 1. února na stránce www.anketazebrik.cz/nominace, v abecedním pořadí. Z nominací vzejdou tři vítězové v každé kategorii, kteří obdrží nejvíce hlasů (1. místo – nejvyšší počet hlasů, 2. místo – druhý nejvyšší počet hlasů, 3. místo – třetí nejvyšší počet hlasů). Všichni vítězové ankety budou zveřejněni 5. 4. 2024 na slavnostním vyhlášení hudebních cen Žebřík.

2.5. Do hlasování v rámci nominací domácí části se hlasující může zapojit zasláním SMS ve tvaru ZB číslo kategorie D číslo nominovaného (příklad: ZB 5 D 1), u zveřejněných nominací je u každé nominace napsán správný vzor hlasovací SMS. V zahraniční části se hlasující může zapojit zasláním SMS ve tvaru ZB číslo kategorie Z číslo nominovaného (příklad: ZB 2 Z 4), u zveřejněných nominací je u každé nominace napsán správný vzor hlasovací SMS.
Hlasovací formulář v rámci nominací neplatí pro domácí ani zahraniční část, hlasy zaslány pomocí hlasovacího formuláře nebudou moci být započítány při konečném sčítání hlasů.

SMS nominací se zasílají na telefonní číslo 900 11 15, ze Slovenska na telefonní číslo 6661. V každé kategorii lze z jednoho telefonního čísla hlasovat pouze jednou. Cena jedné SMS zprávy je 15 Kč včetně DPH, ze Slovenska 0,80 € s DPH. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., infolinka 296 363 199.

 

3. Všeobecné podmínky

3.1. Každý účastník hlasování uděluje poskytnutím informací o svém jménu, příjmení, adrese bydliště, telefonním čísle, emailu a dalších údajů (dále jen osobní údaje) pořadateli soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v soutěži, jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele a jeho obchodních partnerů.

3.2. Hlasující zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem hlasování pro další obchodní a marketingové účely.

3.3. Pořadatel hlasování si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla hlasování, případně hlasování zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání hlasování.

3.4. Pořadatel hlasování má výhradní právo definitivního rozhodnutí v případě sporných záležitostí, s čímž účastník hlasování výslovně souhlasí.

3.5. Pořadatel hlasování je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v hlasování a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s hlasováním spojené. Provozovatel hlasování má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z hlasování v případě, že by takový účastník porušoval pravidla hlasování, v rámci hlasování jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele hlasování anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky k průběhu hlasování lze pořadateli hlasování zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení příslušného kola hlasování. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele hlasování o námitce je konečné.

3.6. Pořadatel hlasování si vyhrazuje právo vyřadit z ankety interprety propagující rasismus, nacismus, fašismus, antisemitismus, protizákonné, extrémně náboženské, politické a protispolečenské postoje.

3.7. Odpovědi na případné dotazy získá každý soutěžící na emailové adrese: office@ireport.cz

3.8. Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání hlasování zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele hlasování (www.anketazebrik.cz) a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele soutěže.

 

V Praze dne 28. prosince 2023